شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

شادی و آنیتا توی ننی!

مامان صغرا برای شادی و آنیتا یک ننو (ننی) درست کرده و موقع خواب ازش استفاده میکنیم. توی این عکس شادی و آنیتا کنار هم توی ننی نشسته اند. ...
24 اسفند 1392
1